karbon emisyonu

Karbon emisyonu & karbon azaltımı

Kuruluşunuzun karbon yönetimi stratejilerinin geliştirilmesini destekliyoruz.

KARBON AZALTIMI

Karbon emisyonlarının azaltılması, iklim değişikliği ile mücadele politikasının temelini oluşturmaktadır. Günümüz dünyasında hükümetler karbon emisyon azaltımı ile ilgili uygulayıcı kararlar almakta ve kuruluşlar zorunlu veya gönüllü olarak karbon azaltımı çalışmaları yapmaktadır.

Bureau Veritas, kuruluş olarak çevresel ayak izini azaltmayı taahhüt etmekte ve karbon emisyonunu bu konuda önemli bir gösterge olarak ele almaktadır.

Çözümlerimiz

Karbon doğrulama ve belgelendirme hizmetleri konusunda dünya lideri olan Bureau Veritas; karbon azaltımını çevresel taahhüdü olarak benimsemiştir. Uluslararası uzmanlardan oluşan ekibimizle, yatırımcılara ve diğer paydaşlara karbon performansı raporu sunan kuruluşlar için karbon yönetimi stratejilerinin geliştirilmesine yönelik eğitim, doğrulama ve performans raporlarının yayınlanması konularında hizmet veriyoruz. Hizmet verdiğimiz başlıklar;

 • ISO 14064 Kuruluş ve proje seviyesinde Sera Gazı Emisyonlarının izlenmesi, hesaplanması ve raporlanmasına çerçeve oluşturan uluslararası bir standarttır. Kuruluşların gönüllü olarak uyguladığı metotlardan birisidir.
 • CDP (Carbon Disclosure Project) Şeffaflığı artırmak ve yasal gereklilikleri karşılamak için kuruluşlar karbon salımlarını dışarıdan bildirebilirler. CDP (Karbon Saydamlık Projesi), verilerini bağımsız olarak doğrulatan şirketler için bir raporlama platformudur.
 • Gold Standard, VCS Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji karbon dengeleme projelerinde Gold Standard'ın gönüllü olarak doğrulanması kuruluşunuzun CO2 emisyonlarından kaçındığını kanıtlar. Benzer şekilde, Bureau Veritas, BM Temiz Kalkınma Mekanizması projeleri için VCS (Gönüllü Karbon Standardı) proje doğrulama hizmetleri de sunmaktadır. Bu doğrulamalar şirketlerin sertifikalı emisyon azaltma kredileri kazanmalarını sağlar.

Faydalar

 • Mevuzata uyumun sağlanması
 • Tüketim, emisyon ve maliyet düşürme yoluyla verimlilik sağlanması
 • Organizasyonel, ürün ve hizmet ayak izi sayesinde yenilikçilik
 • Stratejik karar vermede güvenilir dayanak oluşturma
 • Uzun vadeli iklim değişikliği azaltma stratejisinin belirlenmesi ve uygulanması
 • İç ve dış iletişim için karbon verilerinin doğruluğu
 • Güvenilir karbon raporlama ve açıklama sayesinde geliştirilmiş güvenilirlik
 • Karbonla ilgili yatırımlara ve diğer endekslere katılım
 • Karbon bilinçli bir kuruluş olarak geliştirilmiş hesap verebilirlik ve itibar

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ÇEVRE BELGELENDİRME HİZMETLERİMİZİ KEŞFEDİN