ISO 50001

ıso 50001 enerji yönetimi

ISO 50001 ile enerji yönetimine bağlılığınızı gösterin.

ZORLUKLARINIZ

ISO 50001 Enerji Yönetimi, ISO tarafından geliştirilen uluslararası bir standarttır ve enerji verimliliğini yönetmek için tanınmış bir çerçeve sunar.

Artan tüketici ve yasal taleple karşı karşıya kalan kuruluş için ISO 50001 enerji yönetim sistemini uygulamak, enerji verimliliği performansında sürekli iyileştirme sağlamanın en etkili yoludur. Artık herhangi bir kuruluşun enerji tüketimini verimli bir şekilde kontrol etmesi ve operasyonel süreçleri iyileştirmesi stratejik bir avantajdır.

Standart, 60'tan fazla ülkedeki enerji yönetimi uzmanlarından işbirlikçi düşünmenin sonucudur ve hem kamu hem de özel sektörde her büyüklükteki kuruluşlar tarafından benimsenmiştir. Bu standardın dünyadaki enerji kullanımının% 60'ını etkileyebileceği tahmin edilmektedir.

çözümlerimiz

Mevcut durum analizinden belgelendirme denetimine kadar ISO 50001 enerji yönetim sisteminin uygulanması süresince destek sunuyoruz. Sunduğumuz hizmetlerin kuruluşunuz ve faaliyetlerinizle ilgili ve özel olmasını sağlamak için gerekliliğinizi anlamak için zaman ayırırız.

Hizmetlerimiz şunları içerir:

 • Mevcut yönetim sisteminin gözden geçirilmesi, enerji kullanımının gözden geçirilmesi ve uygunluk değerlendirmesi de dahil olmak üzere ISO 50001 mevcut durum analizi
 • Çevre yönetim sistemi geliştirme
 • Eğitim çözümleri
 • Enerji yönetim sisteminin uygulanmasının desteklenmesi
 • Kararlaştırılan aksiyon planına karşı ilerlemeyi izlemek
 • Doğrulama
 • Sertifika öncesi denetim

ISO 50001 FAYDALAR

 • Kuruluşunuzda enerji verimliliğini artırmak için bir çerçeve oluşturmak
 • Enerji ile ilgili maliyetleri düşürmek ve rekabet gücünü arttırmak
 • Azaltma hedeflerine ulaşmak için çevresel etkileri izlemek ve azaltmak
 • Zorunlu enerji verimliliği programlarına (ESOS) veya sera gazı emisyonunu azaltma mevzuatına uygunluk sağlamak
 • Çevre, sağlık ve güvenlik gibi diğer yönetim sistemlerine entegre edilebilmek
 • Personel arasında enerji tüketimi bilincini artırmak
 • Bureau Veritas, ISO 50001 standardının uygulanması ve belgelendirilmesinde öncüdür - 2011 yılında dünyanın ilk ISO 50001 sertifikasını teslim ettik.
 • Kapsamlı teknik proses enerji düzenlemesi bilgisi ve yönetim sistemlerinin uygulanmasını destekleyen deneyimlerinin yanı sıra engin uzmanlık sağlamak
 • Bireysel gereksinimlerinize göre uyarlanmış yaklaşım sağlamak

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ÇEVRE BELGELENDİRME HİZMETLERİMİZİ KEŞFEDİN